11.4.17

ĦAL GĦAXAQ – TRIQ IL-BELT VALLETTA - XOGĦLIJIET


 
32745. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk tul din is-sena huwiex se jsir ix-xogħol neċessarju fuq Triq il-Belt Valletta, f’Ħal Għaxaq billi din it-triq għandha bżonn li jsiru xogħlijiet fuqha?

04/04/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Għaxaq li jieħu ħsieb il-manutenzjoni ta’ din it-triq minn żmien għal żmien bir-riżorsi li għandu.

Seduta  504
10/04/2017

No comments: