11.4.17

AIR MALTA – GRIEVANCE UNIT – ĦLAS LILL-PERSUNI.


 
32741. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Turiżmu: Jista’ l-Ministru jgħid kemm persuni jonqoshom li jiġu mħallsa wara li l-Grievance Unit li twaqqaf fl-Air Malta, lesta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu?

04/04/2017

  ONOR. EDWARD ZAMMIT LEWIS:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi l-Kumpanija Air Malta onorat il-ħlasijiet kollha li ġew rakkomandati mill-“Grievance Unit”, adeċċezzjoni ta’ numru żgħir ta’ individwi li qed jikkontestaw id-deċiżjoni tal-“Grievance Board”.

Seduta  504
10/04/2017

No comments: