21.5.16

Hsibijiet Politici- Jacques Maritain.

"Il-Partit demokratiku-nisrani taghna jirrapresenta l-interessi tas-socjeta kollha u mhux ta parti minna, anki jekk naturalment dawk li huma l-ifqar ghandhom ikollhom l-aktar importanza."

Siltiet minn kitbet Jacques Maritain

No comments: