6.5.16

Hsibijiet Politici. Aldo Moro.

"Il-Partit taghna huwa partit progressiv li ma jridx jhalli l-affarijiet kif qedhin, hu jrid jibdilhom billi  jghamilhom iktar gusti. Partit kapaci li jifhem u juri minghajr nuqqas ta' responsabbilita, il-bzonnijiet fundamentali , morali, religjuzi,  patrijottici u demokratici tal-poplu taghna" 

Diskors fis-VII Kungress tad-Demokrazzija-Kristjana Ottubru 1959.

No comments: