3.7.09

Il-ħajja u t-teknoloġija


1. Ma nafx x’jonqos nivvintaw sabiex nibdlu l-mod ta’ kif ngħixu. L-użu tat-teknoloġija moderna, l-użu tal-internet, blogs, emails, eċċ tant kiber u ħareġ barra mill-kontroll tagħna li m’jiniex ċert li nistgħu nlaħħqu miegħu. Qisu tant tlaqna niġru li qed insibu ruħna konfrontati b’mekkaniżmi li wieħed jiddubita kemm saru bil-bniedem bħala ċ-ċentru. Il-komunikazzjoni bejn l-umani hija naturalment neċessarja, però dan ma jfissirx li kull forma hija minnha nnifisha tajba u twassal għas-sewwa.

2. L-arti, l-kultura, kull attività umana għandhom diversi dimensjonijiet fihom. Hemm min jidħol għalihom sempliċement bħala ħidma mingħajr ħsieb u hemm min jagħmilha għall-amor proprju tagħha. Għalhekk, l-iskop wara l-kreazzjoni ta’ linja ġdida fl-attività tal-bniedem tibqa’ determinanti. Jibqa’ hekk sabiex mhux biss jiġġustifika dak li jkun qiegħed isir imma sabiex jassigura li dan huwa, fl-aħħar tal-ġurnata, ta’ ġid għall-bnedmin.

3. Kull persuna umana taf li fil-ħajja tagħha tista’ tidħol għal ħafna xogħol u tagħti l-enerġija sħiħa tagħha f’dak li taħseb li jagħmel sens. Anzi, jekk irridu nkunu iktar preċiżi l-bniedem, kieku kull ma jagħmel jagħmlu b’dan f’rasu, jirnexxilu jagħmel iktar sens għalih u għal ħaddieħor. Mentri fir-realtà ma jsirx, u nsibu li ninħakmu minn dak li anqas aħna stess ma nindunaw li qed niġu hekk maħkuma minnu. Għalhekk hemm dejjem lok li wieħed jidħol fil-fond ta’ x’għandu jiddedika ħin għal x’hiex u kif sabiex jagħraf kif qiegħed iqatta’ ħajtu.

4. Anke hawn, fiż-żona tat-teknoloġija moderna, tajjeb li wieħed jara jekk l-istrumenti li qed niżviluppaw humiex tajba jew le, jekk humiex jissostitwixxu r-relazzjonijiet umani fix-xejn. Reċentement, il-Presidenza l-ġdida ta’ Barack Obama ħarġet bil-kunċett li għandha tagħmel użu mill-blogs sabiex tibda tgħaddi l-informazzjoni u fl-istess ħin tieħu r-reazzjoni tal-poplu dwar x’jaħsbu fuq dak li ngħad. Dan fih innifsu huwa tajjeb, però kien hemm rapporti li kien hemm reazzjonijiet strambi fuq suġġetti li ma għandhom x’jaqsmu xejn. Biss jidher li kien hemm parteċipazzjoni tajba, ċaqliq f’settur li ser iressaq għal pożizzjonijiet ġodda.

5. Dan huwa strument ġdid u jista’ jagħmel sens f’soċjetajiet kbar fejn il-possibilità ta’ rapport uman tonqos. Biss, huwa minnu nnifsu stramb u mingħajr ruħ veru. Il-linja ta’ parteċipazzjoni taċ-ċittadin f’kull komunità mhux l-istess, anqas il-metodu. Għalhekk dawk il-metodi li jaħdmu f’post ma jfissirx li jaħdmu f’ieħor. Il-komunikazzjoni moderna hija tajba sakemm tibqa’ fuq livell li hu biss ma jissostitwixxix u ma jagħtix ir-ruħ neċessarja f’ħidma fejn persuna qegħda tipprova tifhem minn x’hiex ħaddieħor verament għaddej.
6. Nemmen li wieħed għandu jieħu in konsiderazzjoni dak li s-soċjetà hi u jgħaddi biex imexxiha lejn dak li għandha tkun. It-teknoloġija għandha l-vantaġġ li tinforma, però ma tistax tibni r-rapport personali bejn minn jirrappreżenta u min jiġi rappreżentat. Naqbel li għandna ninfurmaw, però dan għandu jmur lejn livell iktar personali u inqas impersonali. L-għodda tagħna, dawk li għandna, jistgħu jibqgħu għas-servizz tal-bniedem sakemm jibqgħu f’din il-linja. Appena jaqbżu din il-fruntiera jsiru invadenti u kontro-produċenti. Pajjiżna parti mid-dinja, m’hemmx dubju, però dan ma jfissirx li m’għandux jibqa’ jassigura s-sustanza tiegħu. Fl-aħħar tal-ġurnata nibqgħu b’vantaġġ jekk nassiguraw li l-parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadin tibqa’ fuq linja personali u ma ssirx waħda awtomatika mingħajr sens.

Dan l-artiklu deher fil-ġurnal Illum tal-Ħadd, 28 ta’ Ġunju 2009.

No comments: