8.6.09

WARA L-VOT

1. Ix-xenarju li żviluppa f’dawn l-aħħar xhur f’pajjiżna kellu l-effett li ħoloq diversi żvantaġġi għall-partit fil-Gvern. Diversi proġetti li konna stabbilejna li jitwettqu sibna li, fil-kriżi ekonomika, dawna ma stajniex. Għalkemm id-dinja nqalbet ta’ taħt fuq, xorta dħalna għal dawn il-problemi b’kuraġġ u determinazzjoni li permezz tagħhom taffejna u naqqasna l-effett negattiv tagħhom, però dak li konna qed inwettqu ma nħassx biżżejjed mill-poplu. Ir-realtà hija li, minkejja kollox, żammejna stabilità kbira li qegħda tmexxina lejn it-triq ta’ rkuprar ekonomiku, fi żmien qasir u rapidu.

2. Il-Partit Nazzjonalista fil-fatt m’għażilx li jmur lejn politika li ma tħarisx fit-tul. Anki jekk konna nafu li hemm min mhux qed jifhem, qiegħed jilmenta, xorta waħda ridna li nassiguraw li d-deċiżjonijiet li qed nieħdu huma tajba u se jservuna fit-tul. Għalhekk, minkejja dak li jista’ jidher mir-riżultat, nibqa’ ottimist. Mhux ser nagħmel il-każ sħiħ hawn għall-ottimiżmu tiegħi, imma nħoss li għandi nressaq numru ta’ punti li jżommuna naraw ir-riżultat f’perspettiva ċara u loġika li dan jitlob.

3. Għalkemm hemm min jaħseb li kull partit għandu xi elettorat sod warajh li ma jiċċaqlaqx l-aħħar żewġ appuntamenti, dak tal-Elezzjoni Ġenerali ta’ Marzu 2008 u dak tal-bieraħ, juru proprju dan. Ma’ kull riżultat, il-linja politika t-tajba għandha tkun li tikkunsidra ruħha li trid terġa’ tibni mill-ġdid il-kunsens elettorali. F’kelma waħda, ebda partit ma jista’ jidħol għal eżami politiku jekk ma jibdiex jibni mill-ewwel ġabra ta’ persuni li jaqblu mal-linja politika u jsostnuha tant li jivvutaw għaliha. Ma hemmx dubju li min qiegħed fil-Gvern għandu ferm iktar diffikultà biex jidher daqshekk “sabiħ” u li dejjem għandu “s-soluzzjonijiet speċjali”. Biss dan ma jfissirx li ma jistax jilħaq kunsensi ġenerali. L-appoġġ jingħata prinċipalment mill-konvinzjoni li min qiegħed imexxi qiegħed jieħu inizjattivi u deċiżjonijiet li ser jagħmlu l-ġid.

4. Iċ-ċavetta ta’ kollox, m’hemmx dubju, hija kemm qed issir informazzjoni ta’ vera. Il-partit fil-Gvern għandu jkollu l-vantaġġ li mhux biss jistabbilixxi l-aġenda nazzjonali imma li jieħu ħsieb jibni kampanji ta’ informazzjoni. Mill-persuni li ltqajt magħhom, il-maġġoranza tagħhom riedu jkunu jafu l-fatti ta’ x’qiegħed isir u għala qiegħed isir. Stajt fuq naħa nara għatx kbir għall-verità, u fuq l-oħra, ħassejt li konna qed infallu sija fuq livell ta’ partit kif ukoll dak ta’ gvern biex jgħaddi dak li qed isir. Dan m’huwiex eżerċizzju fi propaganda politika li kapaċi jsir, imma parti mid-dmir tal-politiċi li jinfurmaw lill-poplu.

5. Naħseb li ma wasalx il-messaġġ li l-Gvern qiegħed jaħdem u qiegħed jagħti każ dak li l-pajjiż għaddej minnu fil-ħwejjeġ ta’ kuljum. Anqas ma wasal biżżejjed li hemm ħafna xogħol siewi li sar mill-membri parlamentari Ewropej u kemm il-pajjiż jirbaħ iktar meta jkollu rappreżentanza aqwa da parti tal-partit tal-Gvern. Ix-xenarju tant tħawwad li kien hemm mumenti meta ma konniex biżżejjed ċari, la f’dak li huwa l-kontenut tal-messaġġ tagħna, anqas ma konna diretti fuq il-prijoritajiet. Il-partit għandu jieħu konjizzjoni ta’ dan u jidħol fil-fond sabiex numru ta’ żbalji ma jiġux ripetuti.

6. Hemm konfużjoni f’moħħ xi wħud bejn il-libertà tal-opinjoni u l-linja tal-partit. Id-dixxiplina li ġġib magħha preżenza ġewwa partit hija neċessità jekk wieħed irid jibgħat messaġġ ċar u l-poplu jifhem malajr x’inhija l-pożizzjoni tiegħu. Meta tmur għal appuntament elettorali b’diversi persuni jagħtu ideat varji fuq l-istess suġġett, allura tkun qed tistenna riżultati xejn tajba. Dan m’huwiex kontroll tad-dritt fundamentali tal-espressjoni imma lezzjonijiet loġiċi fil-politika. Partit li jkollu diversi li jisparlaw fix-xejn jagħti l-impressjoni li m’huwiex ċert f’dak li jemmen, mentri l-fatti huma l-kontra.

7. Dan ir-riżultat jitlob riflessjoni interna, b’awto-kritika libera. Biss m’hemmx bżonn xi rapport li jifflaġella fejn ma hemmx lok ta’ penitenzi żejda. Naħseb li għandna nieħdu konjizzjoni tiegħu u nimxu ‘l quddiem biex nibnu politika li twassal sabiex tinforma u tikkonvinċi lill-poplu minn dak li qed inwettqu. M’aħniex il-bogħod minn dan, anzi għandna l-vantaġġ li nistgħu nidħlu fid-dettalji għax għandna erba’ snin oħra ta’ ħidma quddiemna. Il-każ għall-ottimiżmu jibqa’ hawn għax leġislatura sħiħa għandha tippermettilna nidħlu iktar fil-problemi tal-poplu u nixprunawh lejn is-snin li ġejjin fi programmi iktar ta’ fejda u ġid għalina.

Dan l-artiklu deher fil-ġurnal Il-Mument fis-7 ta’ Ġunju 2008.

No comments: