14.6.09

No democracy, no party?

1. Laqatni l-aħħar artikolu tal-ħabib, id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Dr Toni Abela tal-ġimgħa li għaddiet. Rajt li kien qiegħed jagħmel riflessjonijiet li jimmeritaw li wieħed jikkunsidrahom, issa li għandu parti, mill-makkinarju tal-partit f’idejh. Ma hemmx dubju li l-intelliġenza tiegħu qegħda diġà turi ruħha fil-mod ta’ kif ġiet impustata l-kampanja u anke kif wieħed għandu jġib ruħu fil-ħidma elettorali. Rajt mhux biss fejn huwa kellu id diretta, iżda fejn ma tantx qabel magħha. L-artikolu, miktub fid-diffikultajiet kollha ta’ min ikun impenjat direttament u fuq quddiem nett, għalhekk huwa interessanti.

2. Interessanti, l-ewwelnett għax Toni, fl-ispirtu ġenwin tiegħu, żamm lilu nnifsu jikteb regolarment f’iktar minn żewġ gazzetti. Hemm għall-mument għandek vuċi awtorevoli f’dak il-partit li taf li l-artikoli jirrappreżentaw ħsibijietu u żgur li ma jiktibhomlux ħaddieħor. Dan huwa pożittiv u nittama li jibqa’ għaddej fuq din il-linja għax il-poplu għandu jkun jaf min qiegħed fil-politika x’jaħseb u x’jixtieq li jseħħ. Verament fuq dan naqblu t-tnejn.

3. Fil-fatt, minn meta ltqajna għalkemm ma konniex naqblu fl-ideat, però naħseb li żammejna ruħna naqraw u nippruvaw nagħtu s-sehem tagħna dejjem għall-politika aħjar. Għalhekk ma stajtx ngħid li ma naqbilx miegħu meta esprima l-bżonn li jintbagħat messaġġ lil dawk kollha li qegħdin fil-politika li jridu jbiddlu egħmilhom u joħorġu bi prodotti politiċi ġodda jekk iridu li n-nies joħorġu jivvutaw. Biss ma fhimtx biżżejjed għala dan ittieħed tant fil-kelma u mhux fis-sustanza meta daħlu fil-lista persuni li naħseb li huwa jaqbel miegħi li la huma segwaċi tas-soċjaliżmu u wisq anqas tas-soċjal-demokrazija. Daħlu persuni li fortunatament ma ġewx eletti però għall-voti li setgħu jiġbdu nħass il-bżonn li jiġu utilizzati.

4. Għandu fuq dan ukoll raġun meta kompla jelabora u jgħid: “Qegħdin nipperikolaw li jkollna ġenerazzjoni ta’ kwalunkwisti u ma jibdewx jiddistingwu bejn partit u ieħor għal raġunijiet li m’humiex tajbin. Ġenerazzjoni li għaliha ftit jimporta lil min tivvota għax f’għajnejha dawn kollha l-istess.” Hemm verament dan il-periklu li l-partiti f’pajjiżna jitilfu mill-ideal politiku tagħhom. Ċert li jekk ma noqogħdux attenti dan jista’ jseħħ, speċjalment meta wieħed jikkunsidra li numru sew ta’ kandidati setgħu joqogħdu fuq kull lista tat-tlett partiti regolari. Hawn nifhmu iktar għax napprezza li żgur li sab lilu nnifsu jaħseb bejnu u bejn ruħu fuq kemm dawk li dehru fuq il-lista tal-Partit Laburista kienu lkoll bnedmin li għandhom l-ideali tiegħu.

5. F’dawn naqbel li hemm bżonn iktar persuni li jkollhom formazzjoni politika tajba, biss – u hawn ukoll ma naqbilx miegħu, kien sempliċi żżejjed meta ddikjara li l-Partit Nazzjonalista huwa parti “neo-liberali” mentri dak Laburista issa sar “umanista”. Bir-rispett kollu, il-Partit Nazzjonalista huwa demokratiku nisrani u mhux liberali u nittama li fil-Partit Laburista għad fadal xi ħadd li jiftakar f’Karl Marx. L-ideal tal-Partit Nazzjonalista kien u baqa’ li hija l-ekonomija li hija għas-servizz tal-bniedem u mhux il-kontra. Anzi, l-esperjenza politika wriet li aħna ma mmorrux għal sistema ekonomika li ma tħarisx lejn il-ġustizzja soċjali, lejn id-dinjità tal-bniedem.

6. Kienet proprju din il-linja li twieldet mill-bżonn li jiġu mplimentati f’liġijiet id-duttrini soċjali tal-Knisja Kattolika li wasslitna fl-istat soċjali tal-lum. Imxejna fuq dan u ħadna ħsieb li ma nkunux liberali jew neo-liberali jew konservattivi f’ħidmietna. F’dan għalhekk hemm żgur l-importanza li nassiguraw li l-partiti politiċi jimxu fuq il-linja ideoloġika tagħhom, biss hemm ħafna xi jsir, iktar u iktar meta hemm min qiegħed jaħseb li dawk li jsostnu politika ta’ ħsieb huma xi razza li qegħda tmut. Mhux biss, imma dan jgħodd iktar f’Partit Laburista li s-soċjaliżmu insieh tant li anqas baqa’ jsemmih.

7. Fuq dan tajjeb li ssir riflessjoni, fuq x’valuri ġiebu magħhom il-kandidati li ħarġu fi ħdan iż-żewġ partiti. Ngħid dan għax huwa ċar u ovvju li l-Partit Laburista ħass li għandu jagħżel persuni li ma jħaddnux l-ideat tiegħu iżda li huma kandidati, li l-elettorat (hu minn liema naħa hu) jħoss li jista’ jivvutalhom. Anzi, ħafna minnhom huma fix-xenarju politiku fuq il-lemin u mhux ix-xellug (dejjem jekk għadu jeżisti). Ma għandi ebda forma ta’ dubju li jħossuhom iktar neo-liberali minn dak li qatt nista’ nħossni jien, jew nittama, Toni Abela. Għalhekk is-sagrifiċċju ideoloġiku ta’ din l-elezzjoni, (sforz il-bżonn li l-mexxej il-ġdid ħass li għandu jagħmel), joħroġ ċar li sar tajjeb u konvenjenti mill-Partit Laburista. Is-soltu fil-“party” li qed jirreferi għalih il-ħabib tiegħi, l-bnedmin jieħdu xi grokk iktar milli għandhom u jitilfu ftit mid-dinjità tagħhom. Għalhekk m’għandux raġun jgħid “no democracy, no party”. Anzi, kellu jgħid: “Party? No democracy” jew “Democracy? No party!”.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-lum tal-ġurnal Illum

No comments: