9.6.09

IL-KUNĊETT TAS-SIGURTÀ FL-UNJONI EWROPEA


1. Meta titkellem fuq is-sigurtà interna, numru ta’ drabi l-ħsieb imur fuq il-livell nazzjonali mingħajr konsiderazzjoni ta’ dak Ewropew. L-impatt tad-diversi miżuri u sistemi li pajjiżna daħal fihom f’dawn is-snin ftit qiegħed jasal għand il-poplu. F’mument naħtu aħna fil-politika li ma narawx biżżejjed li l-informazzjoni dwar dawn il-passi tasal fid-djar tal-elettorat tagħna. Għax ir-realtà hija li hemm limitazzjonijiet varji li jżommuna milli nagħmlu dan. Prinċiparjament il-fatt li l-ġurnalisti ġustament iħossu li aħbar għaddiet mill-importanza appena jgħaddu l-erbgħa u għoxrin siegħa tradizzjonali u t-tieninett għax il-mentalità tal-avukat hija dejjem li aħbar trid tgħidha darba, ma tirrepetix u fil-qosor mhux fit-tul.


2. Il-linja ta’ prinċipju fl-Unjoni Ewropea hija li ma hemmx libertà mingħajr regoli. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm strutturi interni tajba li, minn naħa jassiguraw aktar libertà għaċ-ċittadin Ewropew u, mill-oħra aktar kontroll u ħidma biex l-organizzazzjonijiet kriminali jiġu mrażżna u miżmuma. Għandek żewġ movimenti qawwija fis-soċjetà moderna li trid issib bilanċ fihom. L-ewwel il-fatt li min qiegħed jgħix f’din l-għaqda qiegħed jitlob li jkollu inqas xkiel biex jiċċaqlaq, jaħdem u jaġixxi u t-tieni, fuq in-naħa l-oħra l-fatt li d-dinja tal-kriminalità organizzata qed tuża b’iktar dożi qawwija t-teknoloġija, it-toroq tal-finanzi u l-liġi. Hemm xenarju iktar ikkumplikat minn dak li kellna qabel li hemm bżonn li jiġi affrontat, speċjalment fid-delitti marbuta mal-finanzi u ‘l hekk imsejħa “cyber crime”.


3. Il-prinċipju fl-Unjoni huwa bbażat fuq kollaborazzjoni iktar effikaċi u veloċi. Fil-fatt illum pajjiżna qiegħed jieħu gwadan minn esperjenza ta’ snin twal bejn il-Membri tal-Unjoni f’dan is-settur. Ġewwa din l-għaqda għandna diversi inizjattivi sabiex tikber il-koperazzjoni bejn il-forzi tal-ordni. Istituzzjonijiet bħall-EUROPOL jew CEPOL u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni SIS (Schengen Information System) kabbru dan is-settur. Għandna aktar għodod tajba li permezz tagħhom nistgħu naħdmu f’dan is-settur daqshekk vitali għal kull soċjetà moderna. ʹL hekk imsejjaħ “European Arrest Warrant” waħdu sewa u qiegħed, ma’ kull jum, juri kemm irnexxielna nibnu qafas ta’ liġijiet Ewropej tajba.


4. Ir-riżultati tal-lum ma ġewx mix-xejn, imma minn snin ta’ ħidma fuq livell ta’ ministri fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Intern u naturalment il-Kummissjoni tal-istess Unjoni. It-tlett linji ġenerali ta’ strateġija f’dan il-qasam jiffukaw, l-ewwel, fuq l-importanza li jkun hemm rikonoxximent reċiproku tas-sentenzi li jingħataw fil-kamp kriminali ta’ kull Stat; it-tieni, li l-liġijiet tal-Istati Membri fil-kamp tal-proċedura fil-proċessi kriminali jersqu iktar viċin ta’ xulxin b’regoli aktar uniformi; u t-tielet li anke fid-dritt penali sostantiv ikollna dan il-proċess. Dawn huma miri verament ambizzjużi meta wieħed iqis kemm hemm sistemi legali differenti fis-27 Membru tal-Unjoni, biss iservu bħala linji ta’ gwida. Boxxli ċari ta’ direzzjoni li għandna nidħlu għalihom.


5. Dan kollu huwa mmirat sabiex fl-aħħar tal-ġurnata jkun hemm sistemi iktar faċli u effikaċi ta’ informazzjoni bejn il-forzi tal-ordni u l-awtoritajiet ġudizzjarji sabiex wieħed jikkumbatti aħjar il-kriminalità organizzata; it-tieni, li tikber l-uniformità fil-liġijiet penali tal-Istati, sija f’dawk li huma d-drittijiet tal-akkużat kif ukoll f’ġabra ta’ reati li huma l-istess f’kull Stat. M’hemmx dubju li dan huwa proċess tajjeb però li qiegħed jiġi użat b’aktar attenzjoni għax, flok qed naħdmu fi proġett mhux iffukat, qed nidħlu f’setturi partikolari u naħdmu sabiex ikollna iktar uniformità fihom.


6. Fir-realtà, l-effett tal-Unjoni Ewropea f’dan is-settur huwa l-iktar wieħed evidenti. Is-sistema Schengen, jiġifieri dik li permezz tagħha l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jingħaqdu sabiex iċ-ċittadini tagħhom jgħaddu minn pajjiż għall-ieħor bil-libertà mingħajr il-kontroll tal-passaporti, kienet l-iktar li rnexxiet. Min-naħa l-waħda libertà akbar ta’ moviment, mill-oħra kontroll akbar u identifikazzjoni aqwa ta’ delinkwenti, sija dawk li huma suspettati kif ukoll dawk li nstabu ħatja. Mhux biss, imma hemm suċċessi wkoll marbuta mal-qafas ġdid ta’ delitti li llum huma parti mil-liġijiet ta’ diversi Stati u dan prinċiparjament fis-settur finanzjarju.


7. Hemm proġetti oħra li qed naħdmu fuqhom, dawk marbuta mal-irfinar tas-sistemi attwali li pereżempju mmorru mis-SIS One4All għas-sistema iktar qawwija tas-SIS II, inkella dik li qed tinbena taħt ‘l hekk imsejjaħ Trattat PRUM fejn qed nerġgħu ngħollu l-livell, però dan huwa kollu għall-quddiem. Il-ħidma tagħna qegħda mmirata fuq din il-linja sabiex inkomplu nservu ta’ għajnuna sabiex is-sigurtà u l-libertà tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea jibqgħu mħarsa.


Dan l-artiklu ġie ppubblikat fil-ġurnal, Illum fis-7 ta’ Ġunju 2009.


No comments: